Xương Vụn

90.000 

Chia sẻ:

Xương vụn là phần xương cắt ra từ phần xương cốt lết, phần xương này chỉ có xương nên đa số chỉ dùng để ninh và hầm cho ngọt nước.

 

Hotline
0944-752-789

X