Ba Chỉ Đầu

180.000 

Chia sẻ:

Ba chỉ đầu là phần thịt ba chỉ nhiều mỡ, phần này có lớp mỡ dày, cứng và nhiều mỡ. Ba chỉ đầu là sự lựa chọn hoàn hảo để rim kho quẹt, kho mắm ruốc hay ram cháy cạnh

 

Hotline
0944-752-789

X